I M P R O V E & R E L A X

Onderstaande tekst geeft meer informatie over dit bijzondere gebouw en is afkomstig van de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


Inleiding


Over het Amstelkanaal gelegen BRUG, (nr. 404, eerste ontwerp 1917, sterk gewijzigd uitgevoerd in 1928) gebouwd naar een ontwerp van P. Kramer. De verkeersbrug ligt op de radiaalroute die via de Schelde- en de Ferdinand Bolstraat vanaf plan Zuid naar de oude stad leidt. De constructie van deze vaste brug met een doorvaart van 10 meter is gebouwd naar ontwerp van de Afdeling Bruggen van de Dienst Publieke Werken waarvoor Kramer werkte. Tot het ontwerp behoren ook de vier brughuisjes met winkeltjes op de hoeken. De identieke huisjes zijn symmetrisch in de plattegrond geplaatst. De architectonische vormgeving van de brug is in de stijl van de Amsterdamse School. Het smeedwerk van de balustrade lijkt geïnspireerd op de golven van het water en de tuigage van schepen. Het bouwbeeldhouwwerk, bestaande uit vissen, fantasiewezens en slangen is van Hildo Krop.


Omschrijving


De vaste balkbrug omvat een enkele overspanning en heeft op de landhoofden vier identieke huisjes. De huisjes, opgetrokken in geel kruisverband, onder tentdaken met vijf dakschilden, gedekt met rood geglazuurde holle pannen en de aanbouwen met vlakke daken, hebben een symmetrische, bijna ruitvormige plattegrond. De daken hebben een metalen topornament. De scherpe hoeken van de ruit, naar het midden van de brug gericht, zijn concaaf afgesnoten. De naar het midden van de brug gerichte scherpe hoeken hebben de toegangen met een vlakverdeling in de stijl van de Amsterdamse School, de naar buiten gerichte hoeken hebben slechts een klein venster. De winkels hebben een met de stompe hoek meelopend, samengesteld venster, met op de knik een verticaal gelede, gebogen plank voor de muurdam. Een doorlopende horizontale band scheidt de grote etalageruiten van een strook smalle bovenlichten. Boven de etalageruiten loopt een brede, vlakke luifel die op de stompe hoek meebuigt. De portiek onder een plat dak met licht overkragende dakrand waarvan de hoeken verbijzonderd zijn, is minder hoog opgetrokken dan de winkel, waarvan de kap eveneens licht overkraagt. Onder deze kap bevinden zich smalle vensters met zwaar kozijnhout, een houten afzaat boven en een plaat onder. Het afgesnoten bouwdeel dat van de brug af is gekeerd heeft in plaats van een deur een klein venster. De achtergevels op het water hebben op de stompe hoek een uit het muurvlak opkomende, vierkante opgemetselde schoorsteen met aan weerszijden een zestienruits venster. De gevelvlakken, die doorlopen tot de granieten rand net boven het water, hebben voorts nog een kelderraam. De huisjes grenzen aan de borstwering van de brug, die in dezelfde steen is opgemetseld, met afgeronde rollagen. De hoekbeëindigingen bestaan uit zware granieten blokken. De borstweringen liggen ook in het vlak van de achtergevels van de huisjes en hebben aan de buitenranden in vieren getrapte, kantsteen gemetselde cilindrische vormen, bekroond met bouwbeeldhouwwerk. De smeedijzeren balustrade aan de binnenkant van de borstwering suggereert een krachtenverloop in de horizontalen en verticalen, waarbij de verticalen verdeeld zijn in bredere staanders en dunnere 'trekstangen'. De decoratieve patronen zijn golvend.


Waardering


De brug uit 1928 is van algemeen belang wegens de architectuurhistorische en typologische waarde, vanwege de expressionistische vormgeving van de brug en de bijbehorende brughuisjes en vanwege het beeldhouwwerk van Hildo Krop. De brug heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende liggende over het Amstelkanaal. De brug is gaaf in hoofdvorm en in onderdelen.


Link naar de bron.

True Beauty Amsterdam

Jozef Israelskade 43 (brughuisje)

1072 RX Amsterdam


Elke donderdag, vrijdag en zaterdag is de salon tussen 12:00u en 14:00u geopend voor advies, het maken van afspraken en/of het kopen van producten.